હું મારી સાથે નથી ,તો તારી સાથે કેમ હોવું?

હું મારી સાથે નથી ,તો તારી સાથે કેમ હોવું?

ખબર છે એટલી કી દુનિયા થી અલગ છુ,

પણ નથી ખબર કે હું કોણ છુ

 

પાણી ના પડછાયે ચાલુ,સુરજ ના કિરણો માં વહુ

હું તો આજે વાદળો ના શિખરો ને ડગમગવું

 

બરફ માં હાથ સેકુ અને આગ ની ગુલ્ફી ખાવ

હું તો આજે ગુલેલ થી પવન ને નિશાન બનાવું

 

દિલ થી રડું છુ,આખે થી હસું છુ

મગજ ના ધમાસાણ ને સ્મિત થી પ્રગટ કરું છુ

 

હૃદય ની ડંકી થી,સબ્દો ને સીંચું

આજે શાહી વગર ની કલમ થી હું મારો ભૂતકાળ લખું

 

સપનું જોવાની હિમત કરેલી,સુતા પેહલા અને જગ્યા પછી

એતો દુનિયા એ સુવા ની ફરજ પાડી દીધી

 

 

કોઈ ના જવા ના ગમ અને માથા ના ઘા માં હું

મિત્રો સાથે મેહફીલ જમાવું છુ

 

તમારી તિક્ષ્ણ નજર થી ચુકી ગયેલા સબ્દો માં

અધૂરું વાંચી મત બાંધી લેવાના ઈરાદા માં

માથા ઉપર થી ગયેલી કલ્પનાઓ માં

હા એમાંજ મારા રાઝ છુપેલા પડ્યા છે

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s