અધુરપ એજ સત્ય

અધૂરા પન્ના અને અધૂરા વાક્યો,અધૂરા રહ્યા બધા શબ્દો
અને એ બધા ના અધૂરા અર્થો,અધુરપ એજ સત્ય

અડધા સપના,અડધે રસ્તે,તૂટ્યા એતો ભુલા પડ્યા
ભીની આંખે,સુકા અધરે આજે સ્વાસ ખૂટ્યા

અધૂરા સંબંધો,અધૂરી મુરાદો,એ સપના ના મેહલો
એ મજબુત પાયાઓને અમે ટેકવી ના શક્યા

હું અધુરો તારી અંદર,તું અધૂરી મારી અંદર
સંવેદના ઓ જોડવા માં દિલ તૂટ્યા

આ બાજુ સૂર્યોદય,આ બાજુ અસ્તાચળ
કટકે કટકે આપડે તો મધ્યાહન માંજ જીવ્યા

અને એક કાગળ નો ફાટેલો કટકો,જે હતો અધૂરા પન્ના નો
એ મને જડ્યો,જેમાં મારા પ્રેમ નો અધરો જવાબ હતો
જીર્ણ હાથે,જીણી આંખે મેં અને પુરો ફંફોસ્યો,વર્ષો બાદ મને આમાં તારો સુવાસ મળ્યો
વાંચી ને એને હું પૂર્ણ થયો,શાહી વિહીન કાગળ આજે આગ માં ભસ્મીભૂત થયો

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s