મારી દોસ્તી ને તું માયાજાળ ના સમજતી

મારા મજાક ને ફલર્ટ ના સમજતી
મારા પ્રયત્ન ને પ્રેમ ના સમજતી
મારી હસી ને માછલી ની જાળ ના સમજતી
મારી મદદ ને ઉપહાર ના સમજતી
આપડે બસ મિત્રો છીએ,અને પ્રેમ ની પેલી સીડી ના સમજતી
મારા ગુસ્સા ને જય્લસી ના સમજતી
મારા મેસેજ ને પ્રેમ પત્ર ના સમજતી
હું તારી સાથે હોયસ અંત સુધી,તું અને મારો એકરાર ના સમજતી
તારું રીચાર્જ,તારું હોમવર્ક,તારી લીવ નોટ,તારા નખરા
આ બધું સહન કર્યા પછી તું મને થેંક યુ ના કેતી
આપડો સંબંધ અનેરો છે,પ્લીઝ અને કોઈ નામ ના દેતી
અશ્રુ ભીની આંખો થી મને આમ વિદા ના કરતી
દુનિયા ઘણું કેસે મારા વિશે તને,ભરમાવશે તને
મારે એ કેવાની જરૂર નથી કે એમનો વિશ્વાસ ના કરતી
આ જગડો ખાલી નાટક હતું,તને મારા થી દુર કરવાનું
તને પાછી ભીડ માં એકલી જોય,ના મને દયા નથી થતી

મારી દોસ્તી નો કોઈ બીજો અર્થ નથી
એતો દુનિયાએ આવો સંબંધ માન્ય નથી
(ઘણા સમય પેલા ફેસબુક ની નોટ મા આ લખેલું,આજે વિચાર્યું અહિયા પણ શેર કર્યે)

ડ્રોપડ કેચ
પ્યાર દોસ્તી હે,દોસ્તી પ્યાર હે
દોસ્તી પ્યાર કી પેહલી સીડી હે
ઔર દોસ્તી હી પ્યાર કા આખરી રિસ્તા

Advertisements

5 thoughts on “મારી દોસ્તી ને તું માયાજાળ ના સમજતી

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s