મગજ ના ઘોડા થનગને

ક્યારેક લાગે કે સવાર પડી પણ નજર નાખું બારી બહાર તો કાજળ ઘેરી
ક્યારેક લાગે થીજી ગયો પણ ઉપર જોવ તો વિચારું કેમ પંખો ફરે હજી
ક્યારેક ગડગડાટ ક્યારેક ચમકારા પણ ચાદર માંથી મોઢું કાઢું તો,બધું સલામત છે હજી
ક્યારેક નસો તણાય જાય,ગુસ્સા નો લાવા ફેલાય જાય,ત્યાં બાજુ વાળો પાટું મારે,સુવા દે શાંતિ થી
ક્યારેક લાગે એના હોઠ ને ચૂમું પણ,આતો પડોસી રાત્રી મધુર વાર્તલાપ કરે છે(night talk)
ક્યારેક લાગે હું બન્યો સિકંદર એને જીત્યો દુનિયા,ત્યાં ભારત ના સ્કોર નો મેસેજ આવી જાય છે(ઉપ્સ )
ક્યારેક બની જાવ શાણો શારૂખ,ક્યારેક સલમાન બની ગળાદાપાતું કરું
ક્યારેક બેટમેન બની ચાલવું મસ્ત ગાડી તો ક્યારેક ૦૦૭ ની રોલેક્ષ્ પેરુ(ઓમેગા પણ ચાલે)
પણ સમજાતું નથી શું કામ હું ચોરી કરું છુ નકલ કરું છુ કોઈક ની કલ્પનાની
જયારે મારા મગજ ના ઘોડા થનગને છે બહાર નીકળવા માટે
શું કામ હું સુરજ નીચે પડછાયો ગોતું મારો
બની જાવ એક પ્રકાશ નો ધોધ કે સુરજ પણ એનો પડછાયો સંતાડે
શું કામ ચાલુ કોઈક ના રસ્તે,મારી ખુદ ની કેડી જ ના કંડારું
તો હવે જયારે હું સુઈસ ત્યારે સપનું કલ્પના કરશે એક નવા જગત ની
નહિ તો એનો દેસ નીકાલો મને મંજુર છે

પમ્પકિન જોશી(કોપી નથી કર્યું ઓક)

ઝૂમ કરીને જોવો..અધભૂત લાગશે

Advertisements

3 thoughts on “મગજ ના ઘોડા થનગને

  1. દિલ ને ગમે એવું બહુ સરસ લખ્યું છે…………………

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s