આજકાલ ના છોકરા બગડી ગયા છે

આજે મને કોઈકે પૂછ્યું કેમ ભાઈ નથી દેશ ભક્તિ માં રસ 

નથી ઈચ્છા ધ્વજ વંદન માં જવાની

કમસે કમ એક ફોટો તો મુકવો હતો ફેસબુક માં ભારત ના ઝંડા નો

આજકાલ ના યુવાનો બસ આમજ રેહવાના

એક નિસાસા સાથે અમને વાત પૂરી કરી

મિત્રો મારે અમને સુ કહવું કે કેમ નથી આવવું મારે

હું નહિ આવું તમારી સાથે ધ્વજ વંદન માં જ્યાં ધ્વજ ને માત્ર બેજ દિવસ યાદ કરવા માં આવે છે

હું નહિ આવું રેલી માં જ્યાં દેશપ્રેમ કરતા પક્ષ પ્રેમ વધારે દેખાય છે

જ્યાં જન ગણ મન ગાતા પેહલા બધાને ઉભું થવાની વિનંતી કરવી પડે છે

જ્યાં રાષ્ટ્ર ભક્તિ ને બદલે ચુંટણી પ્રચાર થાય છે

પણ હા હું બીજા દિવસે તમારી સાથે રસ્તા માં ફેકેલા તિરંગા વીણવા આવીસ

આ દેશ ના લોકો માં દેશ પ્રેમ ભરેલો છે પણ બસ બેજ દિવસે બહાર આવે છે

એને છતાં એ ભાઈ મોમાં માંથી પાન ની પિચકારી નીચે પડેલા તિરંગા પર મારી ને કહે છે

આજકાલ ના છોકરા બગડી ગયા છે

(ગયા જાન્યુંઆરી ના ૨૭ મી તારીખે લખેલુ  ફેસબુક મા)

Advertisements

One thought on “આજકાલ ના છોકરા બગડી ગયા છે

  1. “પણ હા હું બીજા દિવસે તમારી સાથે રસ્તા માં ફેકેલા તિરંગા વીણવા આવીસ” અદભુત

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s