નહિ માફ કરુંગા મેં.

તેરા પલટ કે ફિર ના દેખના,તેરે સાયો કા મુહ મોડના,તેરા હાથ સે હાથ છોડના
નહિ માફ કરુંગા મેં,નહિ માફ કરુંગા મેં..
બીચ રસ્તે મેં અજનબી બન જાના,જુઠી બાત પેભી કસમ ખાના,મેરી દોસ્તી મેં ફાયદા દેખના.
હા ભૂલ સકતા હું મેં,ભૂલ ચુકા હું મેં.
તુજે મરતે હુવે છોડ દેના,ઔર ના મરને પર અફસોસ કરના,અપને આપ કો જાનને કે લિયે,
હા તુજે છોડ દુંગા મેં,છોડ ચુકા હું મેં
તેરી હર મુસ્કાન પે મરના,હર અદા મેં ખોજાના,ખુદા સે બેવફાઈ કરના.
હા કર ચુકા હું મેં,કર રહા હું મેં.
તુજસે દુરીયા બનાના,પર ફિર ભી તેરી રહો પે નજરે ફીરાના,ઔર અગર દિખી તેરી સુરત ફિરસે,
મુડ જાઉંગા મેં,આંખો કો મનાલુંગા મેં
દિન ભર નફરત કરના,રાત મેં પાને કી દુવા કરના,સપને મેં તુજે ઝીંદગી બનાના
અબ નહિ કર પા રહા હું મેં,અબ નહિ રુક પરહા હું મેં
એક દુઆ માંગ ની થી રબ સે,ઇતના તો હક હે તુજસે,દે પાઓગી ઇતના કે,
દુરીયો મેં જી પાઉં,દુરીઓ મેં ખો પાઉં.

કાસ કે દિલ મેં ભી તાલા હોતા,જિસકી ચાબી ગુમસુદા ના હોતી.
તેરી તસ્વીર એક બાર બસ જાયે વહા ,હમ ઉસ ચાબી કો તુમે સોપ દેતે

(પેહલી ૨ લાઈન માટે ગુલઝાર સાહેબ ને ધન્યવાદ,એના વગર એટલું ના લખી શકત)

Advertisements

3 thoughts on “નહિ માફ કરુંગા મેં.

  1. બહુ જ મસ્ત . ઓરીજીનલ પણ ગમેલું અને આ પણ એટલું જ ગમ્યું . મેં પણ આ રીતે એક વાર “ચુપકે ચુપકે રાત દિન ગઝલ માં શેર એડ કરેલા 🙂 અગેન ,બહુ મસ્ત લખ્યું તમે દોસ્ત ,જલસો પડી ગયો ચીયર્સ 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s